for Students
for Instructors


  • Meslek Yüksek Okulları ve İngilizce Hazırlık Okulu derslerine bulunduğunuz sayfa üzerinden giriş yapınız.
  • Yüksek Okul, Lisans, Yüksek Lisans ve Adalet Meslek yüksek okulu ile İngilizce Meslek Yüksek Okulu dersleri Blackboard Learn kullanacaktır. Learn sistemine ulaşmak için tıklayınız.

  • Vocational schools and the English Preparatory School will continue to use BİLGİ LMS (Moodle) system. You can access BİLGİ LMS via this login page.
  • All schools, undergraduate, graduate, Vocational School of Justice and School Advanced Vocational Studies in English courses will use Blackboard Learn. You can access Learn via this login page.
Sevgili Öğrencilerimiz,
Geçtiğimiz yıllarda sizlere sağladığımız, eskinden almış olduğunuz derslerin online arşivlerine ulaşabilme olanağını, maalesef artık sağlamamız mümkün olamayacaktır. 2016-2017 Akademik yılı itibariyle sadece kayıtlı olduğunuz derslerin sayfalarına ulaşılabileceksiniz.
Bilgilerinize sunarım,
Saygılarımızla,
Uzaktan Eğitim Merkezi
Call Center
0 212 311 55 66