for Students
for Instructors


  • Meslek Yüksek Okulları ve İngilizce Hazırlık Okulu derslerine bulunduğunuz sayfa üzerinden giriş yapınız.
  • Yüksek Okul, Lisans, Yüksek Lisans ve Adalet Meslek yüksek okulu ile İngilizce Meslek Yüksek Okulu dersleri Blackboard Learn kullanacaktır. Learn sistemine ulaşmak için tıklayınız.

  • Vocational schools and the English Preparatory School will continue to use BİLGİ LMS (Moodle) system. You can access BİLGİ LMS via this login page.
  • All schools, undergraduate, graduate, Vocational School of Justice and School Advanced Vocational Studies in English courses will use Blackboard Learn. You can access Learn via this login page.
Call Center
0 212 311 55 66